De
Scheg van West

De Scheg van West wordt al eeuwenlang gebruikt voor voedselproductie. De scheg omvat een deel van de Haarlemmermeer en de polders tussen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp. Vanuit de Sloterplas lopen park- en groenstroken tot diep in de omliggende buurten. De scheg was vroeger buffer tegen oprukkende verstedelijking en is daarom jarenlang vooral gebruikt als agrarisch landschap.

Twee gezichten
De scheg van West bestaat twee compleet verschillende werelden waarvan we het karakter in de toekomst willen versterken. De Tuinen van West vormen een lieflijk en kleinschalig landschap dichtbij de stad. Niet alleen boeren, maar juist ook omwonende Amsterdammers produceren hier samen voedsel in pluktuinen, volkstuinen en bijentuinen. De voedselproductie is nog altijd een belangrijke verbindende factor voor de omwonenden van deze scheg. De Haarlemmermeerpolder staat in het teken van grootschalige landbouw.

Tentoonstelling
13 dec '19 t/m 10 mei '20

Scheg onder druk
De Scheg van West lijdt onder de in rap tempo oprukkende distributie-en logistieke centra die in dienst staan van Schiphol. Verder staat de productie in de op grootschalige landbouw gerichte Haarlemmermeerpolder onder druk door verzilting. Dit verergert door invloed van klimaatverandering. Erg belastend, want jaarlijks zijn miljoenen kubieke meters gebiedsvreemd water nodig om de sloten schoon te spoelen.

In een notendop

Het landschap
Vruchtbare kleigrond, park- en groenstroken, stadslandbouw, stadstuinbouw, grootschalige landbouwgronden en distributiecentra Schiphol. 
Bijzondere dieren/natuur
Haarlemmermeer is in vergelijking met de rest van Nederland een soortenarm gebied. De Groene As, de ecologische verbinding tussen Spaarnwoude en Amstelland, is echter een belangrijk deel van het provinciale netwerk van aaneengesloten natuurgebieden (de NNN).  Belangrijke diersoorten die hier voorkomen zijn de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.
Het belang van de scheg
Stadslandbouw en grootschalige landbouw.

Nieuwe Visie

Verander de contour van de scheg; richt de randen van de polder in met een zuiverend zoetwaterbuffersysteem en werk toe naar een flexibel peilsysteem zodat de polder zelfvoorzienend wordt. Verbindt tegelijkertijd Amsterdam via het nieuwe ecologische zoetwaterbuffernetwerk met onze nationale landschappen: Laag Holland en het Groene Hart. Ontdek meer over de toekomstbestendige plannen voor de Scheg van West door BOOM Landscape in de tentoonstelling bij ARCAM en in het Manifest van de Scheggen vanaf 13 december 2019!

Toekomstvisie Scheg van West door BOOM Landscape

Succes!