De
Amstelscheg

De Amstelscheg reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam. Zo komt het landschap samen met de Amstel diep de stad in. Een veenweidelandschap met weidse vergezichten, zó open dat de Arena, de Zuidas en het Amstelstation al van ver te zien zijn. Boeren produceren hier ecologische producten onder de naam ‘Boeren van Amstel’. Op hun weides is ook ruimte voor weidevogels om te nesten. Een leuk weetje: de boeren laten de koeien iets later in het voorjaar naar buiten zodat het gras hoog blijft en de vogels in de wei rustig hun eieren kunnen uitbroeden.

Er is veel bijzonders te zien in de Amstelscheg, zoals polder De Ronde Hoep met een kenmerkende sterverkaveling.  Verder vind je er historische molens en aan de zuidzijde bevindt zich de Stelling van Amsterdam, waarna het poldergebied overgaat in het Groene Hart.

Tentoonstelling
13 dec '19 t/m 10 mei '20

Scheg onder druk
Nu ben je vanaf de Stopera binnen een kwartier in het groen, maar ontwikkelingen kunnen de logische huidige route naar het landschap verstoren. Vanwege de weidsheid van het open veenweidelandschap is de impact van iedere nieuwe ontwikkeling op het landschap groot.

In een notendop

Het landschap
Veenstromen, de Bovenkerkerpolder en de Waver, veenweidelandschap, boerderijen en grasland. Daarnaast worden steeds meer villa’s en niet inheemse bosschages aangelegd die het weidse vergezicht blokkeren.
Bijzondere dieren
Weidevogels (broedgebied).
Het belang van de scheg
De Amstelscheg zorgt voor leefbaarheid in de breedste zin van het woord. De scheg kan bijdragen aan de klimaatopgave, want het water zorgt voor verkoeling in de zomer en voor verwarming in de winter.

Nieuwe visie

Waardeer de Amstelscheg als Cultureel Erfgoed, met een precieze aanpak van restauratie, herinterpretatie en ontwikkeling. In de voorgestelde werkwijze wordt veenvorming gestimuleerd waarmee de C02-uitstoot wordt verminderd en het open Hollandsche landschap (voorlopig) veiliggesteld. Ontdek meer over de toekomstbestendige plannen voor de Amstelscheg door Karres en Brands in de tentoonstelling bij ARCAM en in het Manifest van de Scheggen vanaf 13 december 2019!

Toekomstvisie Amstelscheg door Karres en Brands

Succes!