De
Amsterdamse

Bosscheg

De Amsterdamse Bosscheg ligt in Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. Elke Amsterdammer is er wel eens geweest. Je kunt er van alles doen: (water)sporten, theater en festivals bezoeken. Het bos is een recreatiegebied voor wandelaars en fietsers, en heeft een rijke flora en fauna.

Verschillende landschappen
Het bijzondere aan het Amsterdamse Bos is dat het bestaat uit verschillende landschappen: niet alleen bos maar ook oeverlanden, moerasgebieden, rietlanden, slootjes en grote waters maken deel uit van het bos. Het gebied is aangelegd tussen 1934 en 1976. Getransformeerd van veenlandschap tot een mooie bosrijke omgeving. De landschapsarchitect Jacoba Mulder heeft de Engelse landschapstijl als basis genomen. Kenmerken van deze stijl zijn de romantische waterpartijen, de kronkelende paden, de hoogte- en dieptewerking en de mooie bosranden. 

Tentoonstelling
13 dec '19 t/m 10 mei '20

Scheg onder druk
Er gebeurt tegenwoordig zoveel in het Amsterdamse Bos, dat er een risico is op overprogrammering. Zo verliest deze scheg zijn identiteit van recreëren in het groen om de hectiek van de stad te ontvluchten. Want waar moet de Amsterdammer heen wanneer het bos ook als drukke stad gaat aanvoelen?

Daarnaast is het bos niet opgewassen tegen de klimaatverandering omdat het kunstmatig is aangelegd. Wanneer het waterpeil zakt of juist stijgt heeft dit direct consequenties voor de flora en fauna: soorten gaan dood en er ontstaan plagen of ziektes. 

In een notendop

Het landschap 
Bos, grasland, water, oeverlanden, wegen, sportvelden, (water)sportfaciliteiten, openluchttheater, museumtram, geitenboerderij de Ridammerhoeve, pannenkoekenboerderij Meerzicht (nog uit de tijd dat het bos polder was).
Bijzondere dieren/ natuur
IJsvogels, konijnen, ringslangen, eekhoorns, vleermuizen, wezels en padden. Vogels: haviken, buizerds, bosuilen, boomklevers, en spechten. Bijzondere moerasflora zoals orchideeën en de vleesetende zonnedauw.
Het belang van de scheg
Naast de belangrijke functie van recreatiegebied herbergt de Amsterdamse Bosscheg ook een rijke flora en fauna. Het Schinkelbos, een stuk polder in het zuiden, werd in 1999 aan het bos toegevoegd en vormt een belangrijke ecologische verbindingsroute.

Nieuwe visie

Vorm een deel van het Amsterdamse Bos om als voedselbos, en geef op andere delen juist de natuur weer vrij spel, bijvoorbeeld door een plek in het bos geïsoleerd te maken van het artificiële watersysteem door een ronde muur te bouwen tot op de kleilaag. Ontdek meer over de toekomstbestendige plannen voor de Amsterdamse Bosscheg door LAMA Landscape Architects in de tentoonstelling bij ARCAM en in het Manifest van de Scheggen vanaf 13 december 2019!

Toekomstvisie Amsterdamse Bosscheg door LAMA landscape architects

Succes!