De amsterdamse grachten?
Nee, de Amsterdamse Scheggen!

Uniek voor een wereldstad als Amsterdam zijn haar acht groene gebieden die diep de stad binnen dringen: de Amsterdamse Scheggen.

Ken je ze niet? Dat wordt het hoog tijd om kennis te maken!

Binnen tien minuten in het groen

Amsterdam kent een geweldige én unieke traditie van flink investeren in groene gebieden bij stadsuitbreidingen. Het begon allemaal ruim 80 jaar geleden met het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Hij had een droom: iedere Amsterdammer, rijk en arm, jong en oud, binnen tien minuten in het groen! Zo werden in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw 50.000 woningen gebouwd in wijken als Bos en Lommer en Buitenveldert. Met daar tussenin omvangrijke parklandschappen. De Amsterdamse scheggen waren geboren, acht in totaal: uniek voor een wereldstad. 

De Amsterdamse Scheggen onder druk

Amsterdam staat voor de enorme bouwopgave van 75.000 woningen de komende tien jaar. Maar een stad die groeit moet ook kunnen ademen. De Amsterdamse scheggen zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in de stad: ze koelen de stad, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en kunnen worden ingezet bij de grote vraagstukken van deze tijd, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en CO2-reductie. Wij denken dat de (potentiële) waarde van de scheggen voor nu en de toekomst meer aandacht verdient. Om ze een duidelijke stem in het debat te geven richtten BOOM Landscape en ARCAM het Parlement van de Scheggen op. Een groep van deskundigen en betrokkenen die de scheggen wil beschermen tegen de druk van verstedelijking. Met nieuwe functies die de scheggen ‘productief’ maken, zodat niemand ze nog kan of wil bebouwen. De stadsuitbreiding is al in volle gang: tijd om de toekomst van de scheggen serieus te nemen!

Manifest van de Scheggen

Na maanden van onderzoeken en ontwerpen, hebben vier architectenbureaus (Karres en Brands, BOOM Landscape, Flux Landscape Architecture en LAMA landscape architects) onder het alziende oog van het Parlement van de Scheggen toekomstbestendige voorstellen voor de scheggen gemaakt en gebundeld in een manifest. Het manifest bestaat uit tien aanbevelingen om de scheggen sterker te maken. Download het Manifest van de Scheggen > 

Tentoonstelling

Op vrijdag 13 december 2019 opent in ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) een tentoonstelling over de Amsterdamse Scheggen. In deze tentoonstelling ontdek je de nieuwe mogelijkheden voor deze parklandschappen, voorbij de functie van weidegronden, recreatiegebieden en bouwterreinen.

Welke Scheggen zijn er allemaal?

De
Amsterdamse
Amstelscheg

De
Amsterdamse
Bosscheg

De
Amsterdamse
Scheg van West

De
Amsterdamse
Brettenscheg

De
Amsterdamse
Zaanse Scheg

De
Amsterdamse
Waterlandscheg

De
Amsterdamse
Diemerscheg

De
Amsterdamse
IJmeerscheg

Succes!